Announcement

Collapse
No announcement yet.

De "echte" ervaringen van de vliegscholen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  De "echte" ervaringen van de vliegscholen

  Naar aanleiding van post #277 van André in topic AIS

  Originally posted by André View Post
  Kingair,

  Goeie opsomming, maar als je tussen de verschillende punten even een regel leeg laat dan leest het wat makkelijker. Kan je alsnog aanpassen als je dat wil.

  Verder goed dat er info gegeven word over hoe het er aan toe gaat op de verschillende scholen. Wellicht zou het goed zijn hier een speciaal forum voor te maken. Zodat ook over de andere scholen het "echte" verhaal geschreven kan worden. (wel zo eerlijk)

  Bijvoorbeeld, zijn er mensen die de hele opleiding in Polen doen bij Bartolini in Lodz. Of bij G Air waar ik net over las. En hoe gaat het er daar aan toe. Waar komen de mensen terecht die daar de opleiding doen?

  Groeten,

  :radar: André :radar:
  Lijkt me dit de plek om alle ervaringen te delen van de vliegscholen die het hele verhaal vertellen.

  #2
  AIS

  9500 euro voor atpl theory credit, belachelijk duur, tal van studenten zijn weggegaan naar g air na het behalen van de theory aangezien ze door hadden dat het fout zit.

  125000 euro (kan veel goedkoper, aspiranten kijk goed rond!) full conventional /steam gages kisten waar vele gebreken hadden (of kapot was) o.a. vele zonder spacing 8,33 waardoor student gelimiteerd was tot airspaces zonder spacing. Creditcards die bij het tanken op andere vliegvelden weigerden en een student was genoodzaakt terug te vliegen naar lelystad aangezien er niet genoeg brandstof was om de geplande langere vlucht af te maken.

  Brandstof aanvoer voor socatas, met kleine tankwagen achter op tractor tanken bij lokaal auto tank station, dangerous good cert nodig en is niet eens gecertificeerd voor aviation fuel want 98 grade van auto tank station is naar mijn weten geen approved aviation fuel ondanks dat de socatas er wel runnen.

  Er is maar 1 cpl kist! 1! die geregeld kapot was maar Het allergrootste probleem: Er is maar 1 multi engine kist (!!!) die heel erg vaak kapot was, waar bijna elke student gemiddeld een wachttijd had van een half jaar (geval bekend van student die 1 jaar heeft gewacht en is toen weggegaan voor een andere opleider) probleem is algemeen bekend. Instructors die de opleiding ook hadden gedaan deed het probleem al voor (het speelt dus al langer dan 5 jaar) en tijdens het wachten kosten betalen o.a. rente van je megaschuld etc etc etc door blijven betalen.

  Jetstream maintenance krijgt voorrang op student.

  Veel valse beloftes dat kisten aankomende week / weken worden gerepareerd maar niks van terecht komen. Tijdens het wachten op multi engine kist gesproken met nieuwe klassen, dat zij ook op de multi engine gaan wachten en achteraan aansluiten. Dit geloofden ze niet maar alsnog gebeurd.

  Een collega student heeft een echte engine failure gehad op de multi engine vliegtuig tijdens zijn examen, examen afgebroken (dit hebben wij op papier!)

  Een collega student heeft een grondschool gedaan zonder instructeur.

  MCC is 3 dagen en een citation 550 fnpt II. Dit is belachelijk, aangezien CRM en MCC belangrijk is in aviation en normale vliegscholen er 3 weken over doen op een boeing 737 sim.

  In het eerdere atpl contract (nu teken/betaal je voor de integrated atpl opleiding inclusief tr js na je atpl credit) is er 18 maanden beloofd tot het afronden van de opleiding, echter hebben vele studenten er 30+ maanden over gedaan.

  Huisje, 30 min van de airport, 315 euro per maand delend met 3 mede studenten, idd vies zoals eerder vernoemd op de forum.

  TR nu, JS 32 turboprop 19 pax, 30k euro

  https://www.aisairlines.com/jobs/

  voor 1 jaar contract. Super hoge pay to fly met een salaris op jaar basis die de 30k euro nauwelijks overschijdt. Er is zeer weinig perspective na het jaar, turbo prop companies zoals eastern waar je zelf binnen moet komen. Wil je nu werkelijk in deze tijd ton+ studie schuld, 30000 euro tr js en daarboven op je volgende tr voor je volgende maatschappij...

  Bij ais airlines word je vaak laat of verkeerd uitbetaald, weekenden krijg je geen daggeld. Zoals eerder benoemd in de forum blijf je langer weg van huis dan wat er in het contract staat.

  Waarom worden deze mistanden bij ais niet benoemd en waarom is het niet algemeen bekend dat het zo bij ais is; er heerst een Angst cultuur; Als je gaat klagen of je zegt dat je een rechtzaak gaat aanspannen tegen ais gaan ze je tegen werken, opleiding vertragen en moeilijk doen of dreigen met geen referentie afgifte. Er zijn studenten onder druk gezet voor licence afgifte of referentie afgifte voor toekomstige maatschappijen als je nog een extra sessie / lesgeld open had staan boven op de 125k.

  Zo moest er bijvoorbeeld een collega student 5000 euro betalen (achteraf bekend gemaakt) voor de js grondschool voordat hij een airline reference kreeg (dit hebben wij op papier!), js grondschool duurde 10 dagen, wat grotendeels zelfstudie was, instructor heeft dubbele taken op ais en kon niet tegelijk bij de grondschool en duty office zijn. fire training is in het lokaal gedaan (theorie) en swim training in een lokaal zwembad (wat luxe is want anderen deden het buiten...), diegene heeft geen contract getekend met ais airlines! dit is belachelijk duur 500 euro per dag theorieles...

  De lijst is exhaustive, er zijn zoveel meer items met problemen..

  Kortom, veel gezeik en schuld, veel stress tijdens de opleiding wat niet kan op een opleiding tot verkeersvlieger.... vele rechtzaken zijn er al geweest tegen ais vanwege al het wangebreke. Studenten hebben spijt nadat ze betaald hebben en inzien hoe het daadwerkelijk zit. Vnv ingelicht, ilent volgt.

  ================================================== ===

  English as requested =>

  9500 euro for atpl theory credit, very expensive, students left for g air after achieving the theory credit as they saw / knew that there are a lot of problems at ais.

  125000 euro (integrated study for frozen atpl can be done at different places with good quality for a way cheaper price, so aspiring cadets look around!) full conventional / steam gages aircraft which had a lot of problems (or out of service / broken); A lot had no spacing 8,33, students are limited to airspaces where spacing was not required. Credit card refused when refuelling at other aerodromes, a student was required to fly back to base lelystad as there was no fuel left to finish the longer planned flight.

  Fuel uplift for the socatas was done using a small refuelling truck connected to a tractor (farm vehicle), driving to a local tank station for cars, dangerous good cert required and in my knowledge I do not think this 98 grade car fuel is approved for aviation fuel, even though the socatas can fly on it.

  There is only 1 cpl aircraft! 1! which was out of service / broken occasionally but the Biggest problem; There is only 1 multi engine aircraft (!!!) which was a lot of times out of service / broken. A lot of students experienced an average delay up to a half year (one case where a student waited for 1 year and left to a different flight school to finish his training) Problem is well known among the people from ais, as even instructors who did the integrated frozen atpl course at ais experienced the problems with multi engine aswell (so it is going on for over 5 years) During the wait your bills continues, for example the interest you need to pay over your hugh debt with the bank and other costs etc etc etc.

  Jetstream maintenance has priority over student.

  A lot of false promises like that aircraft will be repaired next week or in the oncoming weeks but it did not happen until far beyond what was promised. During my wait for the multi engine aircraft spoke with new classes and told them they also will wait for the multi engine, they did not believe me but it happened to them aswell.

  A colleague student had a real engine failure on the multi engine aircraft during his final exam, exam canceled (we have evidence on paper!)

  A colleague student did a groundschool without instructor.

  MCC for 3 days on a citation 550 fnpt II. Unbelievable as CRM and MCC are very important in Aviation and normal Flight Schools are doing there MCC for 3 weeks on a B737 sim.

  In the previous integrated atpl contract (now you sign up / pay for the integrated atpl course including tr js after your atpl credit) it is stated that you will finish your course in 18 months, but a lot of students did the course in 30 + months

  Accomodation, 30 min from the airport, 315 euro / month shared with 3 colleague students, indeed it is there dirty as already mentioned in the forum.

  TR at the moment, JS 32 turboprop 19 pax, 30k euro

  https://www.aisairlines.com/jobs/

  for 1 year contract. Super high pay to fly with a salary for one year that barely supersede the 30k you have invested. Future prospect after that year is very low, turboprop companies like eastern will hire you but you need to get in there yourself. Do you really want in these times above 100k+ study debt + 30 k euro tr js and on top of that to invest in an another tr for your next airline...

  Ais airlines pays you late or insufficient, day money for weekend is not provided. As earlier mentioned in the Forum you will stay longer away from home versus what is stated in your contract.

  Why are these problems not well known in the general aviation public? This is because there is a fear culture; if you are going to complain or go to court for a trial ais will work against you, delaying your study, acting difficult or threatening you for not providing a school reference letter which is required at multiple airline. Students have been threatened for their licence or reference letter, if they had a extra session they require you to pay first on top of your 125k debt before giving it to you...

  To elaborate, there was a student who needed to pay 5000 euro first (amount inflicted afterwards...) for the js groundschool before he get his airline reference letter (we have evidence on paper!), js groundschool had a duration of 10 days, most of the time self study, instructor had double tasks for ais being also a duty officer for ais airlines, he could not be at two places at the same time. Fire training was done in the classroom (theory) and swim training in a local swimming pool (this was considered luxery as others did it outside...) This person did not sign anything with ais airlines! So incredibly expensive 500 euro a day for theory class...

  The list goes on and on and is exhaustive, there is so many problems..

  In summary, a lot of court cases has been fought against ais, a lot of headache and debt, stress what is not normal during a course to become a professional airline pilot.
  == Remember that those students will be given the privilege and responsibility one day to carry over 150 people in transport jet aircraft over europe or anywhere over the world. The fundamentals are formed during the early stages of flight training. ==
  What is happening over here is not healthy and therefor we are fighting to get this right, we have informed the union of dutch commercial airline pilots, we are planning to inform the dutch civil aviation authority soon.
  Last edited by Kingair; 27-04-2018, 10:48.

  Comment


   #3
   Als dit allemaal waar is zou ik niet te lang wachten met il&t inlichten..

   Comment


    #4
    We zijn er mee bezig..

    Comment


     #5
     -- English requested --
     Last edited by Kingair; 27-04-2018, 02:21.

     Comment


      #6
      Een gouden tip: Als je niet wordt aangenomen op de KLS, Lufthansa vliegschool, Oxford of een andere vliegschool met directe toegang tot een goede airline begin er dan niet aan!

      Je komt terecht in een systeem van vage beloftes en als je pech hebt is de markt weer slecht zodra je klaar bent. Wil je bij een echte airline werken dan zul je alsnog een selectie moeten doorlopen en dit had ik achteraf liever gedaan zonder 1,5 ton schuld met zware rentelasten en ouders die voor het geheel garant moeten staan.

      Comment


       #7
       Originally posted by captainflinston View Post
       Een gouden tip: Als je niet wordt aangenomen op de KLS, Lufthansa vliegschool, Oxford of een andere vliegschool met directe toegang tot een goede airline begin er dan niet aan!

       Je komt terecht in een systeem van vage beloftes en als je pech hebt is de markt weer slecht zodra je klaar bent. Wil je bij een echte airline werken dan zul je alsnog een selectie moeten doorlopen en dit had ik achteraf liever gedaan zonder 1,5 ton schuld met zware rentelasten en ouders die voor het geheel garant moeten staan.
       Zou je de mensen die de modulaire weg willen bewandelen hetzelfde advies meegeven?

       Comment


        #8
        "Brandstof aanvoer voor socatas, met kleine tankwagen achter op tractor tanken bij lokaal auto tank station, dangerous good cert nodig en is niet eens gecertificeerd voor aviation fuel want 98 grade van auto tank station is naar mijn weten geen approved aviation fuel ondanks dat de socatas er wel runnen."

        @Kingair er zijn inmiddels vele vliegtuigen die in NL op mogas vliegen zolang men een STS heeft en men grade 95 of meer tankt is dit geen enkel probleem. Ook bij mijn lokale vliegclub haalt men brandstof met een tank op een aanhanger. Je hebt inderdaad voor vervoer van brandstof een vergunning nodig die bij de lokale gemeente aangevraagd moet worden.

        "Het allergrootste probleem: Er is maar 1 multi engine kist (!!!) die heel erg vaak kapot was"

        Heb je al eens rondgekeken bij andere vliegscholen. Bij de meeste vliegscholen is slechts een multi-engine kist voorhanden. Dit om de kosten van de vliegschool operatie in de hand te houden enig idee wat het kost? Als die kapot gaat heb je al snel een wachtrij van gegadigden die er hun ME op moeten doen.

        "9500 euro voor atpl theory credit, belachelijk duur, tal van studenten zijn weggegaan naar g air na het behalen van de theory aangezien ze door hadden dat het fout zit."

        Ik heb ca. 20 jaar geleden ongeveer €8500,- betaald voor de klassikale ATPL theorie bij OBS. Dus met inflatie lijkt me dit niet schrikbarend! Je had kunnen kiezen voor distant learning programma.

        "Huisje, 30 min van de airport, 315 euro per maand delend met 3 mede studenten, idd vies zoals eerder vernoemd op de forum"

        Als het vies is moet je het schoonmaken. Studenten zijn het niet echt poetsers dus vaak wordt het volgende excuus gehanteerd: "Het was al smerig toen ik er in kwam, dus ik ga het niet schoon maken" duh.
        Vervolgens leeft men al die tijd in de smerige toko en maar klagen dat het niet schoon is. Het wordt niet van zelf schoon. m.a.w. als het je stoort laat met je andere twee collega studenten ja handen wapperen.

        "MCC for 3 days on a citation 550 fnpt II. Unbelievable as CRM and MCC are very important in Aviation and normal Flight Schools are doing there MCC for 3 weeks on a B737 sim."

        Ik heb destijds ook een MCC cursus gedaan in 3 of 4 avonden en een B737 sim is geen vereiste.
        Het gebruik van een B737 sim word het alleen maar duurder van.

        De meeste kisten die gebruikt worden bij vliegscholen zijn niet nieuw en in vele gevallen boekhoud-technisch al afgeschreven. Ze worden intensief gebruikt en "mishandeld" door mensen die bezig zijn de vliegkunst onder de knie te krijgen. Het veelvuldig U/S zijn van de gebruikte kisten is een normaal maar vervelend verschijnsel bij vliegscholen voor de betroffen studenten.
        In mijn tijd als student en later als vlieginstructeur ook allemaal mee gemaakt. Frusterend voor student en vlieginstructeur.
        Al met al zijn de bezwaren die je noemt wat mij betreft vervelend maar niet schokkend, gezien het feit dat je deze bij vrijwel alle vliegscholen tegenkomt.

        Succes met je verdere opleiding.

        Comment

        Working...
        X